Instalatii - GAZINSTAL ENERGY

Go to content

Main menu

Instalatii

Instalatii de gaz

 • Toate instalaţiile interioare se vor monta numai pe baza proiectului de execuţie şi documentaţiilor tehnice aferente. Toate lucrările interioare vor fi executate numai de personal autorizat şi instruit pe linie de protecţie a muncii.

 • Se interzice executarea lucrărilor improvizate sau necuprinse în proiectul de execuţie. Eventualele modificări sau abateri de la proiectele stabilite iniţial se pot face numai cu aprobarea proiectantului.

 • Toate instalaţiile interioare trebuie sa fie omologate, interzicându-se înlocuirea lor cu altele, indiferent de calitatea sau performanţa acestora.

 • Conductele reţelelor de gaz metan vor fi montate pe pereţi prin fixarea acestora cu brăţări, fără a fi expuse loviturilor, trepidaţiilor, agenţilor corozivi etc. Trecerea prin pereţi sau planşee, se va face prin tuburi de protecţie.

 • În instalaţiile de utilizare a gazelor naturale nu se vor monta decât arzătoare şi aparate de utilizare standardizate sau omologate potrivit prevederilor în vigoare.

 • Se interzice modificarea instalaţiilor de gaz existente fără avizul societăţii deţinătoare, precum şi utilizarea gazelor naturale în alte scopuri decât cele pentru care au fost aprobate.

Înainte de punerea in funcţiune, conductele sistemelor de distribuţie şi instalaţiile de utilizare a gazelor naturale se vor supune la verificări de recepţie privind etanşeitatea.

Instalatii termice si sanitare

 • La amplasarea grupurilor termice se vor respecta cu stricteţe spaţiile impuse de caracteristicile dimensionale şi cerinţele impuse de normele ISCIR şi reglementările de prevenire a incendiilor, specifice instalaţiilor termice alimentate cu combustibil gazos.

 • Executie instalatii si retele apa-canalizare, sisteme de canalizare

 • Consultanta, proiectare, montaj, solutii complete pentru centrale termice, instalatii si sisteme de incalzire;

 • Servicii de verificare si punere in functiune a centralelor termice;

 • montari / reparatii conducte de retea, vane, robineti, etc.

 • racordari de coloane de la retea si racordari la consumator

 • montari / reparatii de obiecte sanitare: baterii, chiuvete, lavoare, rezervoare, vase WC, cazi, cabine dus, bideuri

 • racordari masini de spalat


 
 
 
8/11/2015
Back to content | Back to main menu